HEILIGE BEELDTAAL

Uitnodiging tot creatief onderzoek en tot ontmoetingen rond Heilige Beeldtaal

Foto: Fresco van Aartsengel Michaël, elfde eeuw, abdij van Sant’Angelo in Formis, Capua.

Foto bovenaan: Fresco van de Hemelvaart van Christus, eerste helft van de twaalfde eeuw, in de Transfiguratiekerk van het Mirozhklooster, Pskov.